PARTNER

Special Olympics Romania

EN

The mission of Special Olympics Romania is to integrate people with intellectual disabilities from all over the country in its movement. Special Olympics Romania seeks, since its establishment in 2003, to reach each person with intellectual disabilities and their families through competitions, courses, health assessments, fundraising events and sustainable solutions to increase the employability of adults with intellectual disabilities. Over 27,000 children, young people and adults with intellectual disabilities have been helped by Special Olympics Romania in the 18 years since its establishment to be active citizens of the community. Special Olympics is an experience that instils energy, health, self-confidence and the joy of living.

Special Olympics encourages year-round sports training and organizes sports competitions in a variety of Olympic-type sports for children and adults with intellectual disabilities (15 of the 24 sports practiced worldwide). Special Olympics Romania Foundation carries out educational projects in schools and unified activities (young people with and without disabilities) and helps through training and advocacy (awareness events) to the social integration and employment of adults with intellectual disabilities. SOR also offering health assessments, programs for families and early motor initiation for children under 8 years of age.

RO

Special Olympics România își dorește, încă de la înființarea sa din 2003, să ajungă la fiecare dintre persoanele cu dizabilități intelectuale și familiile lor prin competiții, cursuri, evaluari ale stării de sănătate, evenimente de strângere de fonduri și prin soluții sustenabile pentru creșterea angajabilității persoanelor adulte cu dizabilități intelectuale.

Special Olympics încurajează pregătirea sportivă pe tot parcursul anului și organizează competiții sportive într-o varietate de sporturi de tip olimpic pentru copiii și adulții cu dizabilități intelectuale (15 discipline sportive din cele 24 practicate la nivel mondial). Fundația Special Olympics România desfășoară proiecte educative în școli și activități unificate (tineri cu și fără dizabilități) și ajută prin instruiri și advocacy (evenimente de conștientizare) la integrarea socială și angajarea persoanelor adulte cu dizabilități intelectuale, oferind și evaluări ale stării de sănătate, programe pentru familii și inițiere motrică timpurie pentru copiii cu vârste sub 8 ani.

Misiunea Special Olympics România este să integreze în mişcarea sa persoane cu dizabilităţi intelectuale din toată țara. Peste 27.000 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale au fost ajutați de Special Olympics România în cei 18 ani de la înființare să fie cetățeni activi ai comunității. Special Olympics constituite o experiență care insuflă energie, sănătate, încredere în sine și bucuria de a trăi.